หิมะ

mouse

Red Bobblehead Bunny

ตัววิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อคของ นางสาววชิราภรณ์ ตันติภัณฑรักษ์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พยัชนะไทย

พยัชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว ได้แก่
alphabet1
alphabet2
alphabet3

อักษรสูง มี 11 ตัว...(ข.ฃ.ฉ.ฐ.ถ.ผ.ฝ.ศ.ษ.ส.ห.) 11ตัว
อักษรกลาง มี 9 ตัว...(ก.จ.ฎ.ฏ.ด.ต.บ.ป.อ.) 9 ตัว
อักษรต่ำ มี 24 ตัว...(ค.ฅ.ฆ.ง.ช.ซ.ฌ.ญ.ฑ.ฒ.ณ.ท.ธ.น.พ.ฟ.ภ.ม.ย.ร.ล.ว.ฬ.ฮ.)24 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น